CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

-

CHP’nin doktor milletvekillerinden Murat Emir, son günlerde yaşanan hekim intiharlarını Meclis gündemine taşıdı. Emir, son iki günde üç hekimin intihar etmesi sonrası, hekimlerin çalışma şartları ve hekimleri intihara sürükleyen nedenlerle ilgili Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını önererek, “AKP’nin sağlıkta devrim diye lanse ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı önce hekimlerimize şiddete, sonra hekimlerimizin intiharına neden olmaya başladı. Hekimlerimiz, performansa dayalı sistem nedeniyle 3 dakikada bir hasta muayene etmek zorunda bırakılmalarının bedelini canlarıyla ödüyor” dedi.

CHP’li Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde, son iki günde yaşanan doktor intiharına dikkat çekerek, Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde görevli 26 yaşındaki asistan doktor Ece Ceyda Güdemek’in altıncı kattaki evinin balkonundan atlayarak; Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli kalp damar uzmanı Dr. Engin Karakuş’un, “Bıktım baş ağrılarından” yazılı bir not bırakarak; Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu’nun da genç yaşta hayatına son verdiğini kaydetti. Önerge gerekçesinde, hekimlerin intihar nedeniyle ölüm oranlarının diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğu; erkek hekimlerin, toplumdaki diğer meslek gruplarındaki erkeklere oranla 2 kat, kadın hekimlerin ise 2-3 kat daha fazla intihar nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılarak, “Çalışma sürelerinin uzun olması, yoğun iş baskısı, hekimlerden yüksek performans beklentisi ve tüm bunlara bağlı olarak yaşanan yoğun stresin, intiharlara bağlı ölümleri beraberinde getirmektedir” denildi. Özel olarak doktorların genel olarak tüm sağlık çalışanlarının ‘tükenmişlik’ sendromu yaşadığı, bunun temel sorumlusunun da AKP iktidarının 15 yılda sağlık alanındaki politikalar olduğunu belirten Emir, araştırma önergesinde şöyle dedi:

 

‘Sağlıkta Dönüşüm’, sağlık vermiyor canımızı alıyor!

“Ülkenin geleceği olan hekimlerimizin, tükenmişlik içinde hayattan kolayca vazgeçebilmelerine yol açan ortamın sorumlusu 15 yıldır iktidardaki AKP’nin yanlış sağlık politikalarıdır. AKP’nin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçmesi ile birlikte sağlığın giderek piyasalaşmakta olduğu, hak olmaktan çıkıp para ile satın alınan bir meta haline geldiği ve en önemlisi sağlık hizmetinin niteliğinin yıldan yıla bozulduğu bilinen bir gerçektir. Bu program, hekimler ve sağlık emekçileri için yaşamı her gün daha da çekilmez hale getirmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yurttaşlarımızın hekime başvuru sayısı hızla artmıştır. 2002’de bir vatandaşın bir yılda doktora müracaat sayısı 3,1 iken 2016 yılında 8,6’ya yükselmiştir. Bu sayı OECD ülkelerinin ortalamasından hayli yüksektir. Bir yurttaşımızın yılda ortalama hekime başvuru sayısı Finlandiya ve İsveç’in neredeyse 3 katıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre 20 dakika olması gereken muayene süresi, hekimlerin günde yüzlerce hasta muayene etmeye zorlandığı bugünün koşullarında 3-5 dakikaya inmiştir. Hekimler eskiye oranla hastalarına daha az zaman ayırabilmektedir. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni kışkırtılmış sağlık talebidir. Hekimler ve sağlık çalışanları karşılayamayacakları iş yükünün altında tükenmiştir. Acil servislere her yıl 100 milyondan fazla başvuru olmaktadır; nüfusundan fazla acil servis başvurusu olan tek ülke Türkiye’dir. Bu nedenle hekimler ve sağlık çalışanları son derece ağır bir iş yükü altındadır. Özellikle genç hekimler ve asistanlar ayda 10 güne varabilen nöbet tutmakta, nöbet sonrası izin kullanamamaktadır. Hekimler ve sağlık emekçileri bu olağanüstü çalışmalarının karşılığını alamamaktadır; iş yükleri giderek artığı halde birçok hekim gelirlerinin azalması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı bir ankete göre; son bir yılda hekimlerin %81’inin döner sermaye gelirlerinin azaldığı, %17’sinin değişmediği, sadece %2’sinin arttığı öğrenilmiştir. Yani 5 hekimden 4’ü bu gelirlerinin azaldığını söylemektedir. Artan hayat pahalılığına, artan iş yüküne karşılık hekimlerin ücretleri azalmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hastanelerdeki yüzü olan performansa dayalı ek ödeme, yani ‘baktığın hasta kadar, yaptığın ameliyat kadar ücret alırsın’ dayatması, sağlık hizmetlerinin niteliğinde kabul edilemez bozulmalara yol açmıştır. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin sağlık hizmetinin niteliğini ne yönde etkilediği sorusuna hekimlerin %4’ü arttığı, %18’i değişmediği, %78’i azaldığı yanıtını vermektedir. Neredeyse 5 hekimden 4’ü bu sistemin hastaların sağlığını artırmadığı görüşündedir.”

 

“3 dakikada muayene hekimlerin canını alıyor”

CHP’li Emir, araştırma önergesine ilişin yaptığı değerlendirmede ise “Sağlıkta gün geçtikte yeni ve ciddi sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. AKP’nin sağlıkta devrim diye lanse ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı önce hekimlerimize şiddete, sonra hekimlerimizin intiharına neden olmaya başladı. Bu programın, sağlıklı bir toplum amaçladığı artık herkes tarafından görülmekte. Ne hastalar memnun ne sağlık çalışanları. Bu program nedeniyle hekimlerimiz, performansa dayalı sistem nedeniyle 3 dakikada bir hasta muayene etmek zorunda bırakılmalarının bedelini canlarıyla ödüyor” dedi.​

01 Kasım 2017

İlgili Terimler :

CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

-

CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

-

CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

-

CHP’li Emir, doktor intiharlarını Meclis gündemine taşıdı

-

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

DİĞER ADAYLAR